ILV Noorderkempen streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad. De website is nog volop  in ontwikkeling en krijgt nog regelmatig updates. 

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website met url www.ilvnoorderkempen.be.  

Nalevingsstatus

Met onze website proberen we zo goed als mogelijk te voldoen aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Dit wordt automatisch getest door gebruik te maken van digitale tools. Hieronder kan u de inhoud terugvinden die nog niet voldoet aan deze richtlijn.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

  1. Contrast: Het contrast van de website is niet altijd even duidelijk. We bekijken welke kleurencombinaties beter werken en passen aan waar nodig. Er is een toegankelijksheidstoolbar voorzien die je kan helpen bij contrastproblemen. Je kan deze linksbovenaan op deze site terugvinden.
  2. Linkdoel (in context): Het doel van bepaalde ‘lees meer’ of ‘toon meer’ links is enkel af te leiden aan de hand van de omliggende tekst.
  3. Alternatieve teksten: We spannen ons in om relevante alternatieve teksten te voorzien voor alle beelden die gebruikt worden op www.ilvnoorderkempen.be. Bij een aantal afbeeldingen kan de alternatieve tekst nog beter worden ingevuld.
  4. De inhoud valt buiten de werkingssfeer van de toepasselijke wetgeving: op www.ilvnoorderkempen.be wordt doorgelinkt naar externe websites. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op  8 december 2023.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 19 december 2023.

Feedback en contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van de website van ILV Noorderkempen of over deze toegankelijkheidsverklaring, kunt u contact opnemen met ILV Noorderkempen. Vermeld in geval van problemen in ieder geval het probleem dat je ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zicht voordoet.

Contact opnemen kan via onderstaande contactgegevens:

We proberen om zo snel mogelijk een alternatief te voorzien. ILV Noorderkempen streeft naar een zo inclusief mogelijke werking.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden over het antwoord op je kennisgevingen of verzoeken over toegankelijkheidsproblemen op deze website? 

Neem contact op met ILV Noorderkempen via: