Sociale economie en werk

Wat?

De Vlaamse overheid geeft de lokale besturen een regierol op het vlak van de sociale economie en werk. Lokale besturen bepalen grotendeels zelf, op basis van de lokale noden en opportuniteiten, hoe zij hun regierol concreet invullen met zelf geformuleerde doelstellingen, actieplannen en acties. Lokale besturen die een lokale regierol inzake sociale economie en werk opnemen, worden daarin financieel ondersteund door de Vlaamse overheid, wanneer ze ook werken binnen de contouren van de Vlaamse beleidsprioriteiten.

Wie?

Deze regierol wordt opgenomen door de interlokale vereniging Noorderkempen Werkt zes gemeenten uit de Noorderkempen. Zij heeft hierbij een geregeld overleg tussen de arbeidstrajectbegeleiders van de lokale besturen. Voor dit thema is een aparte stuurgroep opgericht. Zij heeft voor het uitvoeren van acties als job events ook een samenwerkingsakkoord afgesloten met VDAB.

Contactpersoon

Jan Verlinden

Jan Verlinden

Coördinator Sociale economie en werk

Projecten

Lokaal netwerk MOEF Noorderkempen

Lokaal activeringspact

Wijk-werken

Arbeidstrajectbegeleiding