Welkom – Welcome – Bun Venit

Met deze brochure willen we jou als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw helpen tijdens je verblijf. De informatie die we hierin aanbieden, bestaat uit praktische en nuttige tips op het vlak van werken, wonen en leven als tijdelijke arbeider in de land- en tuinbouw. Wat moet je als beginnende arbeider in orde brengen voor je van start gaat? Waarop moet je letten als je stopt met werken? Wat mag je verwachten als je hier komt werken en wonen als seizoenarbeider? En als je als arbeider vragen of problemen hebt, bij wie kan je dan het beste terecht? Het is op deze vragen dat we in deze brochure een antwoord willen bieden.

With this brochure we want to help you as a seasonal worker in agriculture and horticulture during your stay. The information we offer consists of practical and useful tips in the field of working, residing and living as a temporary worker in agriculture and horticulture. What do you need to get in order as a novice worker before you start? What should you pay attention to when you stop working? What can you expect when you come to work and live here as a seasonal worker? And if you have questions or problems as a worker, who is the best person to contact? It is these questions that we want to answer in this brochure.

Cu această broșură dorim să vă ajutăm pe dvs., în calitate de lucrător sezonier în agricultură și horticultură în timpul șederii dvs. Informațiile pe care le oferim aici constau în sfaturi practice și utile cu privire la muncă, locuit și viața ca lucrător temporar în agricultură și horticultură. Ca lucrător începător, ce trebuie să aranjați înainte de a începe? La ce trebuie să fiți atent când nu mai lucrați? La ce vă puteți aștepta când veniți să lucrați și să locuiți aici ca lucrător sezonier? Și dacă în calitate de lucrător aveți întrebări sau probleme, cine este cea mai bună persoană de contact? La aceste întrebări dorim să răspundem în această broșură.