Wat?

Oekraïense ontheemden en leefloners worden door de lokale besturen van ILV Noorderkempen in 2024 (en 2025) gestimuleerd om duurzaam werk te vinden. Hiervoor doet ze beroep op VDAB en de werkgevers uit de regio. Alle tewerkstellingsmaatregelen en het beschikbare arsenaal aan tenders vanwege de VDAB kunnen hiervoor ingezet worden, o.a. Individueel Maatwerk, IBO met taalondersteuning op de werkvloer, …

Wie?

De OCMW’s van de zes gemeenten van de ILV Noorderkempen en VDAB  verrichten extra inspanningen om deze mensen duurzaam te activeren op de arbeidsmarkt.

Ineke Lust

Ineke Lust