Lokaal netwerk MOEF Noorderkempen

In zes gemeenten van de Noorderkempen bestaat een Lokaal Netwerk om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt stappen te laten zetten richting werk. Hierbij ligt de nadruk op het bevorderen van hun zelfredzaamheid door hen mee aan het stuur te zetten van hun eigen traject. Door deze versterking zijn ze ook beter gewapend voor toekomstige uitdagingen. Duurzaam werk is de uiteindelijk betrachting.

Het initiatief gaat uit van de Interlokale Vereniging (ILV) Noorderkempen, een samenwerkingsverband van de lokale besturen Arendonk, Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. Er is daarbij een partnerschap aangegaan met Emino vzw, Arktos vzw, CAW De Kempen, VDAB en de VVSG (Vereniging voor steden en gemeenten). Waar vroeger nog wel eens naast of in concurrentie met elkaar gewerkt werd, engageren deze lokale actoren zich om voor een langere periode in een samenwerkingsverband te stappen.

De deelnemers worden toegeleid door de OCMW’s, VDAB of de partnerorganisaties.

Logo MOEF! Noorderkempen

Met de steun van

Dit project wordt gefinancierd met Europese en Vlaamse middelen. Ook VDAB, de lokale besturen en de ILV Noorderkempen doen hun duit in het zakje. Over zes jaar wordt hiervoor door alle partners 1.707.894,65 euro voorzien.

Medegefinancierd door de Europese Unie

Meer info of aanmeldingen?

Jan Verlinden - Coördinator sociaal economie en werk

Jan Verlinden

Regisseur Noorderkempen

Steffie De Schutter

Emino