3433 kinderen en jongeren in de Noorderkempen werden bevraagd. In de Noorderkempen is er een grote blinde vlek over het psychologisch aanbod bij kinderen en jongeren.

Om tegemoet te komen aan dit hiaat, zette ILV Noorderkempen Werkt een bevraging op om de noden en behoeften van kinderen en jongeren omtrent psychisch welzijn te detecteren. Dit in het bijzonder vanuit een perspectief rond het leven en opgroeien in een plattelandscontext.

Deze bevraging werd afgenomen bij kinderen en jongeren tussen 8 en 20 jaar in onze regio met specifieke aandacht voor onder andere kinderen tussen 10 en 12 jaar, kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en in het buitengewoon onderwijs.

De bevraging en analyse werd uitgevoerd door het Kenniscentrum Kinderrechten (KeKi).

Bekijk het filmpje en in 2 minuten ken je de belangrijkste bevindingen

Rapport jongerenbevraging

Actieplan TOP in je KOP

Top in je kop