Rapport begeleidingstraject GBO Noorderkempen opgeleverd

Het eindrapport van het begeleidingstraject GBO is door het bureau voor service design Studio Dott opgeleverd. Een toelichting voor alle netwerkactoren werd onlangs nog gegeven in de vorm van een online Infofocus op maandag 22 januari.

Uitdagingen

Er werden zeven uitdagingen geselecteeerd om verder mee aan de slag te gaan. De een al wat ambitieuzer dan de andere.

Thema : Interne samenwerking

1 – op bezoek bij andere diensten

2 – intern forum GBO Noorderkempen

3 – wie is wie

Thema: Outreachen

4 – het buurtnetwerk

Thema: Zorgtraject

5 – hulpverlening op maat uitstippelen opvolgen

6 – casemanager van A to Z

Thema: Doorverwijzing

7 – leidraad voor overlegmomenten

Gelet op de beperkte eigen draagkracht op dit ogenblik (vervanging GBO-coördinator en algemeen coördinator), koos de stuurgroep GBO Noorderkempen voor een realistische aanpak en gaat uitdaging 1 (zie hieronder) verder uitwerken vanuit een werkgroep. Het beheerscomité van de ILV volgt deze zienswijze.