Elementor #1961

Jaarverslag 2023 ILV Noorderkempen

Het  jaarverslag met jaarrekening over 2023 van ILV Noorderkempen is goedgekeurd. Het document bevat een uitgebreid een overzicht van de werking in 2023. De werkingsbijdrage van de partnergemeenten valt volledig binnen de verwachtingen. Dit document wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad en ocmw-raad van de partnergemeenten om zo  de jaarlijkse evaluatie van de werking van de ILV te kunnen doen.